Home Diễn đàn VF 6 VF6 flus giá chỉ 765 triệu tôi ĐOÁN phải 850 triệu chưa pin. Trả lời cho: VF6 flus giá chỉ 765 triệu tôi ĐOÁN phải 850 triệu chưa pin.

  • QUYỀN NGUYỄN

    25 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 16:55

    Thật sự mình cứ nghĩ VF6 phải rẻ hơn chút nữa. Chứ thế này vẫn cao, dù tất nhiên là nhiều tính năng, option rất ổn. Hy vọng là sẽ có thêm các chương trình hỗ trợ, khuyến mãi… chứ thế này mình vẫn VF5 và LuxA mà chạy thôi.