Home Diễn đàn VF 6 Cảm nghĩ về VF 6 của các bác ra sao? Trả lời cho: Cảm nghĩ về VF 6 của các bác ra sao?

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    02/10/2023 lúc 20:52

    Mua đủ vfe34,vf8,vf6,vf7 đảm bảo bác sẽ ko phải phân vân đắn đo bất cứ điều gì. Tổng kết lại bao nhiêu option đều có trên tất cả các dòng xe đó, chỉ có chất lượng kiểu cách khác nhau đôi chút