Home Diễn đàn Tin tức Tôi bị nhân viên Vinfast Thảo Điền chắn đầu xe 30 phút không thể đi chuyển Trả lời cho: Tôi bị nhân viên Vinfast Thảo Điền chắn đầu xe 30 phút không thể đi chuyển

  • Hùng Phạm Thế

    25 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 10:32

    Nếu sự việc đúng như thế, nên sa tahair hai nhân viên Vinfast Thảo Điềnnhân viên Vinfast Thảo Điền nói trên.