Home Diễn đàn Tin tức Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết Trả lời cho: Private: Miền Đông Xin Rút Khỏi Giải Đá Bóng Trong Trận Chung Kết

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    06/10/2023 lúc 10:56

    Anh em Bình Dương cũng như toàn Miền Đông xin được chào đón tất cả anh chị em khu vực Miền Nam và các bác trên cả nước đến dự tiệc SN 1 tuổi Công đồng tại Bình Dương quê em ạ