Home Diễn đàn VF 6 #TÂN_BINH_VF6 Trả lời cho: #TÂN_BINH_VF6

  • Hữu Hùng Phạm

    100 VF Points
    Thành viên
    06/10/2023 lúc 21:49

    Bản base dùng động cơ cùng thông số VF5, cắt hết Adas, còn 4 túi khí. Theo cụ thì super base sẽ cắt thêm gì nữa sẽ phù hợp?