Home Diễn đàn Lux & Fadil Độ đèn tăng sáng cho xe Fadil. Trả lời cho: Độ đèn tăng sáng cho xe Fadil.

  • Trung Đỗ Quang

    25 VF Points
    Thành viên
    07/10/2023 lúc 01:08

    Bác không muốn thay đổi kết cấu thì cân nhắc Bóng Led chân H4 loại xịn khoảng 2-3tr. Còn ko ngại độ đẽo thì Biled sẽ ổn nhất chú ý độ đẽo có thể gây chập điện dẫn đến cháy xe nếu dùng hàng đểu hoặc quá công suất