Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vấn đề rút sạc khi xe sạc xong tại trụ Trả lời cho: Vấn đề rút sạc khi xe sạc xong tại trụ

 • Hoàng Việt

  35 VF Points
  Thành viên
  07/10/2023 lúc 13:45

  Mình nghĩ tgian thu phí đỗ sau khi sạc xong như bg là hợp lý.

  Cần nhất là tìm giải pháp cho việc xe xăng đỗ tranh chỗ sạc hoặc n xe điện ko sạc nhưng cũng đỗ vào chỗ sạc. Bên cạnh đó nhiều trụ sạc còn chưa có điện