Home Diễn đàn VF e34 E34 lỗi camera360 vào 3s 5 lần không sửa được! Trả lời cho: E34 lỗi camera360 vào 3s 5 lần không sửa được!

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    09/10/2023 lúc 08:01

    Mà sao cụ lại có thể nhẫn tâm nói dối dư luận thế nhỉ? Sai thì mình phản ánh sai, để người ta biết mà sửa, ko phải là nói xấu hay bôi nhọ. Với cái kiểu cam chịu của cụ, thì việc cụ sống chung với lỗi , thì cũng bình thường thôi 🤣