Home Diễn đàn VF e34 E34 Đề xuất chỉnh Trình nghe nhạc Trả lời cho: E34 Đề xuất chỉnh Trình nghe nhạc

  • Hoàng Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    09/10/2023 lúc 16:04

    Mình thì thấy khá bình thường với trình phát nhạc của xe, bên cạnh đó mình chưa thấy có anh em nào khác kêu vì vấn đề này. Nhưng mình tin là vinfast họ sẽ lắng nghe và ghi nhận ý kiến của bạn vì họ luôn giữ tinh thần cầu tiến để cải thiện sản phẩm của họ ngày 1 tốt hơn!