Home Diễn đàn VF e34 Vfe 34 bản cập nhật mới nhất. Bị những vấn đề gì ? Trả lời cho: Vfe 34 bản cập nhật mới nhất. Bị những vấn đề gì ?

  • Huy Trịnh

    10 VF Points
    Thành viên
    09/10/2023 lúc 20:45

    E cũng nghĩ phải có nút tắt thì hợp lý hơn. Ai thích dùng thì dùng. Hoặc cài đặt câu lệnh gọi tuỳ ý chủ xe thì tốt nhất.