Home Diễn đàn Hỏi – Đáp TRẠM SẠC Ở BÌNH DƯƠNG QUÁ ÍT Trả lời cho: TRẠM SẠC Ở BÌNH DƯƠNG QUÁ ÍT

  • Phương Nguyễn Thị Mai

    50 VF Points
    Thành viên
    09/10/2023 lúc 21:33

    Bửa em cũng v, nhà gần trụ 250kw ở ASD nên thấy mấy a taxi mình ưu tiên sạc trước, nhưng mà mấy a taxi có 2 cổng sạc 60 thì chỉ sạc 1 cổng cho 1 xe còn cổng kia chừa để nhanh tốc độ sạc, mà làm z thì mấy ae phải chờ khó chịu