Home Diễn đàn Hỏi – Đáp TRẠM SẠC Ở BÌNH DƯƠNG QUÁ ÍT Trả lời cho: TRẠM SẠC Ở BÌNH DƯƠNG QUÁ ÍT

  • Tuấn Dương

    10 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 06:49

    Siêu thị Go mình đi sạc 1 lần và sẽ không đi chổ đó nữa. Chỉ có 3 trụ 30Kwh mà 2 trụ không xài được. Còn lại toàn trụ 11kwh, xe chờ sạc thì quá đông.