Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xi nhan phải Trả lời cho: Xi nhan phải

  • Thịnh Ứng Hải

    0 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 11:00

    Xe mình bị xi nhan trái, gạt chuyển làn lúc được lúc không. Khả năng xe bạn bị xi nhan chuyển làn trái như mình nên khi gạt xuống không tắt xi nhan phải.