Home Diễn đàn VF e34 Vấn đề điều hòa sau nâng cấp 7.2.1 VFe34 Trả lời cho: Vấn đề điều hòa sau nâng cấp 7.2.1 VFe34

  • Khải Lương Quang

    150 VF Points
    Thành viên
    10/10/2023 lúc 12:03

    Dạ giờ thì phải chỉnh thủ công giảm gió (hơi bất tiện chút). Nhưng ý em là trước cập nhật thì OK mà sau cập nhật thì lại bị (giống như là sau cập nhật cảm biến nhiệt giảm gió hoạt động ko ổn lắm).