Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Làm thế nào để nhận 25 VF point khi tải ứng dụng vinfast club Trả lời cho: Làm thế nào để nhận 25 VF point khi tải ứng dụng vinfast club

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  11/10/2023 lúc 09:19

  Sau khi tải về và sử dụng app:

  – Trên app có 0 Vpoint

  – Trên forum vẫn là số Vpoints có sẵn của bạn.

  Chứng tỏ, app chưa kết nối vào hệ thống quản lý Vpoint. Vậy tạm thời chưa có thêm điểm nào hết cả.

  (Chỉ buồn vì cảm thấy mấy em lập trình của Vin (hay của VIn thuê lại) có vẻ non quá. Có khi thua cả mấy em chuyên đi code dạo. 😂 )

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 9 tháng, 2 tuần trước by  HÙNG.
  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 9 tháng, 2 tuần trước by  HÙNG.