Home Diễn đàn VF 8 Ngẫu hứng test nhanh sức mạnh đi đèo của VF8 khi lên đỉnh Sơn Trà Đà Nẵng Trả lời cho: Ngẫu hứng test nhanh sức mạnh đi đèo của VF8 khi lên đỉnh Sơn Trà Đà Nẵng

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  11/10/2023 lúc 11:34

  Monkey pass (tên đường đèo này chắc do lính Mỹ đặt khi làm đường lên đỉnh Sơn Trà)

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 9 tháng, 1 tuần trước by  HÙNG.