Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast nên thay đổi cứu hộ đối với vá bánh xe. Trả lời cho: Vinfast nên thay đổi cứu hộ đối với vá bánh xe.

  • Trần Hoàng Nam

    5 VF Points
    Thành viên
    14/10/2023 lúc 14:13

    Hôm trước xe e hết bình mà VF điều nguyên con xe cẩu đến.NV bảo nếu e kích bình anh ko lên thì e cẩu luôn xe anh về :))) servicer 5* luôn