Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tiếng ồn trong xe VF5 Trả lời cho: Tiếng ồn trong xe VF5

  • Hoan Nguyễn Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    14/10/2023 lúc 14:29

    Ko bác à. nó kêu kiểu như bị rơ kính ở cửa xe nhưng em ktra lại ko phải. Cứ đi qua đoạn nào xóc xóc mới bị, mà lỗi không rõ ràng nên bên bảo hành họ cũng ko đưa ra thời gian cụ thể, mà em đang bận nên chưa sửa dứt điểm được.