Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tổng hợp các lỗi đang gặp trên VF5 Trả lời cho: Tổng hợp các lỗi đang gặp trên VF5

  • Năng Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    14/10/2023 lúc 19:59

    Xe có cảnh báo áp suất lốp gián tiếp nha b, thông qua tính toán vận tốc quay của 4 bánh. Còn trực tiếp là nó đo áp trực tiếp – cái này VF5 ko có