Home Diễn đàn Đánh giá xe Đây là lý do xe ôtô điện Vinfast không được thi sát hạch sa hình cấp bằng lái B2 Trả lời cho: Đây là lý do xe ôtô điện Vinfast không được thi sát hạch sa hình cấp bằng lái B2

  • Đào Phạm Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 12:06

    Sát hạch là đánh giá kỹ năng lái xe. Xe điện VF cập nhật tự lái. Phanh điện tử. Vậy khỏi cần thi kỹ năng lái luôn cho rồi.