Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Chương trình đổi xe xăng sang xe điện Trả lời cho: Chương trình đổi xe xăng sang xe điện

  • Ba Lê Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    16/10/2023 lúc 19:30

    chính sách này ko còn nữa những bác dùng chính sách này rồi thì có nx như sau: bán xe gara vẫn có giá tốt hơn so với hãng ( cho dù hãng đã cộng 30tr quỹ tương lai xanh gì đó)