Home Diễn đàn VF 8 HY VỌNG VIN SẼ SỚM KHẮC PHỤC MẤY LỖI VẶT NÀY ,KHÔNG BIẾT AE CÓ AI BỊ GIỐNG MÌNH KHÔNG??? Trả lời cho: HY VỌNG VIN SẼ SỚM KHẮC PHỤC MẤY LỖI VẶT NÀY ,KHÔNG BIẾT AE CÓ AI BỊ GIỐNG MÌNH KHÔNG???

  • Thông Thái Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    16/10/2023 lúc 22:10

    chuẩn . bản mới nhất vẫn còn lỗi . gương nhiều lúc vẫn nhớ sai vị trí phải chỉnh lại. xe vẫn tụt pin khi đỗ qua đêm