Home Diễn đàn Tâm sự Bó phanh Trả lời cho: Bó phanh

  • Hương Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    17/10/2023 lúc 06:52

    nếu ko dừng sớm thì cũng ko biết sẽ ntn, may là cũng ok rồi bác. đợi kỹ thuật gọi mình thôi bác ạ