Home Diễn đàn Tin tức Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast Trả lời cho: Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast

  • Tự Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 10:58

    tính ra bị lỗi rất nhiêu thay 3 động cơ cdu thi gân 10 cái lặt vặt cung nhiêu.lân này chác dc lâu nhât a chua ve xưởng.