Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vô lăng e34 đánh lái có tiếng kêu kịch kịch, bị rơ rất khó chịu. Trả lời cho: Vô lăng e34 đánh lái có tiếng kêu kịch kịch, bị rơ rất khó chịu.

  • Tiến Đỗ Minh

    25 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 11:10

    Cũng bị tương tự, khi chạy ở tốc độ 20-50 bị rít (đánh tay lái khựng khựng, không bị rơ).