Home Diễn đàn Tâm sự Sạc xe trời mưa cực quá các bác ạ Trả lời cho: Sạc xe trời mưa cực quá các bác ạ

  • Phúc Nguyễn Thúc

    25 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 20:29

    Xạc buổi trưa đúng là xót con xe tiền tỷ, một lần sạc xong 13h mở hết 4 cửa rồi mở cốp sau đóng lại để đẩy hơi nóng ra mà bàn tay khi chạm vào cốp như chạm vào bàn là đang nóng 😩