Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Sạc xe vf5 tại trụ sạc của vin Trả lời cho: Sạc xe vf5 tại trụ sạc của vin

  • Mr Thắng Đào

    50 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 20:37

    Chưa biết mọi người sao chứ tôi vẫn chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Lỗi sạc thì chưa gặp bao giờ, về phần lỗi thì linh tinh đủ thứ nhưng vẫn khắc phục được. Thỉnh thoảng mang xe lên xưởng để hãng bảo dưỡng hoặc bảo hiểm thì vẫn chấp nhận đc