Home Diễn đàn VF 8 Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11? Trả lời cho: Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11?

  • Thạch Đặng Quốc

    0 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 23:54

    Em chờ đợi tự động tiến lùi ghế trên bản eco trở lại bao lâu rồi, hy vọng giấc mơ của bác thành sự thật :))