Home Diễn đàn VF 5 Chòng chành xe VF5 Trả lời cho: Chòng chành xe VF5

  • PHƯỢNG Phượng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/10/2023 lúc 01:31

    Đúng bác ạ,VF5 e có cảm giác như hệ thống treo sau yếu,khả năng do trong quá trình thiết kế nhà sx chưa tính toán đúng về trọng lượng xe khi đeo thêm cục pin ở dưới gầm thì phải!Đi xe chòng chành và cảm giác lái hơi hơi bị ban đít!Thực sự,nếu tay lái yếu,rất dễ gây cảm giác say xe!