Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tiêu điểm VF5 Trả lời cho: Tiêu điểm VF5

  • PHƯỢNG Phượng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/10/2023 lúc 02:07

    Cái này hợp lý cụ ơi,Vin nên có thêm linh kiện là dải led đó,với giá hợp lý chút để ae đến thay thế tại xưởng,vừa chuẩn chỉ,đẹp đẽ thống nhất giống nhau,lại ko phải gọt đẽo,đấu dây,rồi cãi nhau nhặng lên về vấn đề bảo hành! Trong khi khách hàng thì muốn làm để khoe thương hiệu cho Vin,vừa đảm bảo an toàn khi lái xe,thì Vin với chính sách như vậy lại nằng nặc từ chối bảo hành!🤣🤣🤣