Home Diễn đàn VF 8 Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11? Trả lời cho: Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11?

  • Khang DV

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    19/10/2023 lúc 09:08

    xe em đã thay 4 cục cao su giảm chấn đầu lò xo rồi mà thi thoảng vẫn có tiếng cót két, xe các cụ có tình trạng vậy ko?