Home Diễn đàn Lux & Fadil Gắn đồ chơi cho em FADIL – Base. Trả lời cho: Gắn đồ chơi cho em FADIL – Base.

  • Hòa Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 08:50

    E toàn đi trong phố. Lắp mỗi cam hành trình bảo vệ mình, lắp màn hình cho con nó xem thì đc khuyến mại thêm cam lùi với gập gương. Còn lại chả thêm gì. À còn dán phim cho vk đi cho đỡ nắng. hết