Home Diễn đàn Hỏi – Đáp mở cốp trước vf8 Trả lời cho: mở cốp trước vf8

  • VAN MANH DO

    50 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 10:12

    khi mở cốp, bạn mở lần 1 rồi chèn cái khăn(xe nào chẳng có) vào khe cốp bên lái, rồi vào kéo phát nữa là ăn luôn.