Home Diễn đàn VF 5 Lắp màn Carfu cam 360 cho VF5 Trả lời cho: Lắp màn Carfu cam 360 cho VF5

  • Bình Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 14:32

    chào bác, theo e bác nên làm màn hình riêng, đừng có tích hợp vào màn hình chính. em đã thấy 1 trường hợp lắp cam 360 ( Lux ) sau đó MHU bị lỗi ko lên màn hình. Hãng từ chối bảo hành bắt buộc phải mua mất mấy chục triệu.