Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF8 – App cập nhật phiên bản mới có điều khiển từ xa Trả lời cho: VF8 – App cập nhật phiên bản mới có điều khiển từ xa

  • Ngọc Nguyễn Thế

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    27/10/2023 lúc 15:03

    Vin liên tục cập nhật phần mềm làm cho người dùng luôn có cảm hứng khám phá, hy vọng là bản sau phải hoàn thiện hơn bản trước nhưng thấy được cái nọ lại lỗi cái kia nên cũng thấy hoang mang.