Home Diễn đàn Tâm sự Đi bảo dưỡng xe Vin giờ cứ xác định để xe lại cả ngày đi các bác ạ Trả lời cho: Đi bảo dưỡng xe Vin giờ cứ xác định để xe lại cả ngày đi các bác ạ

 • Hải Văn

  105 VF Points
  Thành viên
  27/10/2023 lúc 16:30

  Chuẩn rồi bác
  Hẹn như đúng rồi xong khách tới ngồi từ sáng tới trưa
  Hỏi tới thì lại bảo tới chiều 3-4 giờ mới xong
  Vãi cả hẹn từ 8h30 sáng 😂