Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Khảo sát về tiềm năng mua pin vf8 nếu giá theo dung lượng tương đương giá pin VF6 Trả lời cho: Khảo sát về tiềm năng mua pin vf8 nếu giá theo dung lượng tương đương giá pin VF6

  • Dong Dong

    75 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 22:02

    Tầm 123tr thì tôi cân nhắc sẽ mua! cũng tương đương thuê 2,1tr/tháng/5 năm. Sau 5 năm thì bán lại xe cho VF, còn Pin ko biết VF có chính sách mua lại ko (chờ)?