Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi Trả lời cho: Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi

  • Minh Minh

    125 VF Points
    Thành viên
    28/10/2023 lúc 00:46

    Mình chỉ đc nhì thôi bác. Xe kia có chút tiểu xảo nên giải nhất