Home Diễn đàn Phong cách sống Các bác đã nâng cấp app vinfast lên phiên bản mới chưa? Trả lời cho: Các bác đã nâng cấp app vinfast lên phiên bản mới chưa?

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    28/10/2023 lúc 12:15

    VF8 bác ơi! Nhưng Vin “triệu hồi” app về lại phiên bản cũ rồi. Chắc do đội viết app lỡ tay tung lên trước khi nghiệm thu sản phẩm. 🙂