Home Diễn đàn Tin tức Tin cực tốt cho VF9: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao giải Xe dẫn đầu xu hướng cho VinFast VF 9 Trả lời cho: Tin cực tốt cho VF9: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao giải Xe dẫn đầu xu hướng cho VinFast VF 9

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    30/10/2023 lúc 19:12

    Anh vậy nữa rồi, bác muốn mấy cái mà chả được nà 👌