Home Diễn đàn Tin tức VINFAST VF8 2023 THAY PIN MỚI NHẸ HƠN, GẦM CAO VÀ ĐI XA HƠN Trả lời cho: VINFAST VF8 2023 THAY PIN MỚI NHẸ HƠN, GẦM CAO VÀ ĐI XA HƠN

  • KHẢ PHẠM PHƯỚC

    50 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 17:08

    Nhập nguyên pin thì chưa làm chủ được công nghệ, còn sản xuất thì tạo công ăn việc làm, làm chủ công nghệ nhưng chưa được hoàn thiện. Mong Vin hợp tác và nghiên cứu để làm chủ và sản xuất được phần nào trong nước để nội địa hóa giảm giá thành sản phầm