Home Diễn đàn VF 8 Anh em nào đã cập nhật phần mềm 8.7.9.4 xe VF8 chưa? Có nhiều cái mới ko nhỉ các bạn? Trả lời cho: Anh em nào đã cập nhật phần mềm 8.7.9.4 xe VF8 chưa? Có nhiều cái mới ko nhỉ các bạn?

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 17:18

    Phần mềm này đang bị lỗi rất nhiều, hãng đã dừng up và đang chờ fix, ai update trước là đang chuột bạch thôi bạn nhé không nên up lúc này