Home Diễn đàn Chào tân thành viên Dịch vụ bảo dưỡng Trả lời cho: Dịch vụ bảo dưỡng

 • Đông Huỳnh

  25 VF Points
  Thành viên
  02/11/2023 lúc 13:46

  Chính xác. Chỗ ngồi chờ bé xíu.

  Giá vật tư lux sa tăng cao.

  Hư chập chờn không chịu bảo hành.

  Bất ổn rồi. Cảm giác bị bỏ rơi. Hết dám đồng hành tiếp