Home Diễn đàn VF 6 Nội thất vf6 có tốt đủ rộng rãi? Trả lời cho: Nội thất vf6 có tốt đủ rộng rãi?

  • Việt Hoàng Quốc

    0 VF Points
    Thành viên
    02/11/2023 lúc 13:51

    Mình nghĩ cũng không hẳn là cho trẻ em đâu mà là cho 2 người cũng được bác ạ. Hôm nọ em với vợ em có qua showroom ngắm nghía cũng ngồi thử vào thì 2 người vẫn ok