Home Diễn đàn VF 9 Đăng ký tham dự OFFLINE 99 xe VF 9 tại Hà Nội Trả lời cho: Đăng ký tham dự OFFLINE 99 xe VF 9 tại Hà Nội

 • Tuấn Nguyễn

  825 VF Points
  Thành viên
  02/11/2023 lúc 19:02

  Có 1 cái duyên ko hề nhẹ là 8 xe trưng bày đang là 7 màu khác nhau của VF 9 ạ.

  Em đang rất cần 1 chiếc VF 9 màu đỏ tham gia trưng bày để hoàn tất dải màu ngoại thất của VF 9 ạ.