Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Chính sách mua lại xe sau 5 năm sử dụng Trả lời cho: Chính sách mua lại xe sau 5 năm sử dụng

  • Hương Nguyễn Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    02/11/2023 lúc 20:20

    mình ký phụ lục rồi nhưng thấy chỉ ghi tính theo giá trên hợp đồng. mà giá trên hợp đồng là giá luôn pin có thêm phần giá pin nữa nên mình ko biết khi mua lại có trừ giá pin ra không