Home Diễn đàn Đánh giá xe Phát hiện Lốp xe VF bị cháy khét bốc khói nghi ngút 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Phát hiện Lốp xe VF bị cháy khét bốc khói nghi ngút 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    1 VF Point
    Thành viên VIP
    03/11/2023 lúc 10:24

    Ấy chớt, nhầm tai hại. Học chưa qua tiểu học nữa nên sai. Các bác thông cản nhé….2 vạn chứ kg phải 20 vạn. Xin lỗi 👌