Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • Khoa Phan Đình

    50 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 14:44

    còn nhiều vấn đề lắm mợ ạ. khi nào xe bị lỗi mà mang ra xưởng dịch vụ xử lý mới thấy khoản hậu mãi của Vin cũng ko ngon như quảng cáo. Đợt em lỗi sạc tại trụ, không phải lỗi của mình nhưng vẫn mất công mất tiền đem xe lên xưởng gần chục lần cuối cùng thay box sạc mới đc. bực nhưng không làm gì đc. Họ có quyền mà