Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • Thông Nguyễn Xuân

    10 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 15:10

    chính xác quá. ko biết nói gì. lỗi điều hòa ngớ ngẩn.