Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • Lê Thị Kim Nhung Lê

    75 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 15:21

    lỗi con rùa là gì nhỉ ace. Có thể là xe xử lý chậm hơn lệnh chân ga